Ημερομηνία

13/08/05

Τοποθεσία

Rose Beach Bar, Ρέθυμνο