Ημερομηνία

23/08/04

Τοποθεσία

Ακτή Beach Club, Ηράκλειο