Ημερομηνία

08/10/04

Τοποθεσία

Olympia Palace, Ηράκλειο