Ημερομηνία

10/09/08

Τοποθεσία

Talos Plaza, Ηράκλειο