Ημερομηνία

23/11/06

Τοποθεσία

Guru Cafe, Ρέθυμνο