Ημερομηνία

16/02/07

Τοποθεσία

Πολυχώρος Rex, Αγ. Νικόλαος