Ημερομηνία

17/02/06

Τοποθεσία

Hermes Hotel, Αγ. Νικόλαος