Ημερομηνία

18/03/06

Τοποθεσία

Olympia Palace, Ηράκλειο