Ημερομηνία

07/10/05

Τοποθεσία

Olympia Palace, Ηράκλειο