Ημερομηνία

13/08/18

Τοποθεσία

Macao Bar, Κόκκινος Πύργος