Ημερομηνία

20/06/07

Τοποθεσία

Novo Cafe, Ηράκλειο