Ημερομηνία

27/11/06

Τοποθεσία

Palladium Hall, Ηράκλειο